LCP FixStrona główna - Biologika Sukcesji

Zabezpiecz firmę na
wiele pokoleń

Książka, która pomoże Ci uporządkować firmę i jej procesy na linii rodzina - firma. Wszystkiego dowiesz się krok po kroku.
Kup pierwszy sezon
Autor: Paweł Piotr Nowak

Czego dowiesz się w pierwszym
sezonie Biologiki Sukcesji™

Pierwszy sezon cyklu BIOLOGIKA SUKCESJI to wieloaspektowe wprowadzenie w tematykę sukcesji jako aktualnego zjawiska społecznego.

Autor przybliża w nim podstawowe zagadnienia dotyczące zachowań Nestorów i Sukcesorów oraz wyjaśnia ich złożone wzorce. Zabieg porównania świata zwierząt do świata ludzi odsłania przed czytelnikiem archetyp „ZŁOTEGO ALGORYTMU” Sukcesji pokoleniowej.

Ciężkie zagadnienia Sukcesji omawiane są w lekki sposób. 
Kup pierwszy sezon

Dla kogo jest Biologika Sukcesji™?

Jestem założycielem firmy

(nestor)
 • Chcę zabezpieczyć firmę na więcej niż dwa pokolenia
 • Chcę, aby moje dzieci chętnie przejęły firmę
 • Chcę zabezpieczyć rodzinę, gdyby coś mi się stało
 • Chcę zapewnić nieśmiertelność firmie
 • Rozważam sprzedaż firmy
 • Chcę założyć Fundację Rodzinną

Chcę przejąć firmę

(sukcesor)
 • Chcę świadomie i odpowiedzialnie przejąć firmę po rodzicach
 • Chcę uporządkować firmę, strukturę i jej procesy
 • Chcę aby firma została mi przekazana w transparentny sposób
 • Chcę ustalić mój zakres odpowiedzialności i przywilejów w firmie
 • Chcę zadbać o dalszy rozwój firmy

Temat Sukcesji jest dla mnie ciekawy

 • Interesuje mnie czym jest i na czym polega Sukcesja pokoleniowa
 • Chcę się dowiedzieć, jak powinna przebiegać dobrze poprowadzona Sukcesja przedsiębiorstwa
 • Chcę się dowiedzieć, co jest najważniejsze w transferze pokoleniowym
 • Chcę poznać instrukcję zabezpieczające ciągłość firm
 • Chcę studiować na NATIONAL LOUIS UNIVERSITY i zdobyć zawód doradcy sukcesyjnego.

Fundacja Rodzinna -
Szansa na nieśmiertelność
i ochronę majątku
Twojej firmy

Fundacja Rodzinna to instytucja mająca wspierać wielopokoleniową sukcesję i jednocześnie pozwalająca zachować wartości kluczowe dla rodziny.

Biologika Sukcesji™ - Kup już dzisiaj!

Biologika Sukcesji™ - Świadomość (Sezon 1)

Pierwszy sezon cyklu BIOLOGIKA SUKCESJI to DEMO Sukcesji jako aktualnego zjawiska społecznego. Autor przybliża w nim podstawowe zagadnienia dotyczące zachowań Nestorów i Sukcesorów oraz wyjaśnia ich złożone wzorce.  Czytaj dalej

„ZŁOTY ALGORYTM” sukcesji pokoleniowej to odpowiednia proporcja wiedzy biologicznej, psychologicznej, medycznej, prawnej, notarialnej i finansowej. To stanowi klucz do sukcesu w sukcesji.

Inwestycja
74.00 PLN319.00 PLN

Podana kwota jest kwotą brutto

Sprawdź premiery kolejnych Sezonów:
Data premiery
Wkrótce
Subskrypcja
Kompletny Cykl Biologiki Sukcesji
Sezon 1
Świadomość
Data premiery
Marzec 2024
Zwiastun
Sezon 2
Inter Vivos & Mortis Causa
Data premiery
Maj 2024
Zwiastun
Sezon 3
CHAIR and DESK Nestorów
Data premiery
Sierpień 2024
Zwiastun
Sezon 4
Aspekty prawne i podatkowe sukcesji
Data premiery
Wkrótce
Zwiastun
Sezon 5
Kobiety w sukcesji
Data premiery
Wkrótce
Sezon 6
Nowa Era Sukcesji – Świat Sukcesorów
Data premiery
Wkrótce
Sezon 7
Fundacja Rodzinna
Data premiery
Wkrótce
Sezon 8
Egzamin z Sukcesji
Data premiery
Wkrótce
Sezon 9
Rekomendacje
Data premiery
Wkrótce
Sezon 10
Przesłanie

FAQ

Czym jest Sukcesja w ujęciu konwencjonalnym?

SUKCESJA to – ujmując rzecz najprościej – przekazanie wiedzy, władzy i własności firmy z rąk Nestorów w ręce Sukcesorów, zapewniające firmie kontynuację i przetrwanie. Podczas gdy skuteczna SUKCESJA pokoleniowa jest trwałym wynikiem procesu opartego o aktualną sytuację finansową, majątkową i osobistą Nestorów, stary paradygmat Sukcesji ogranicza się najczęściej jedynie do wsparcia przedsiębiorcy przez prawnika, notariusza i księgowego. Zakres działania takiego wsparcia jest jednak niekompletny i niekomplementarny, a wspierającym nierzadko brak kompetencji w dziedzinie przeprowadzenia całości procesu Sukcesji.

Czym jest Sukcesja w nurcie BIOLOGIKA SUKCESJI™?

BIOLOGIKA SUKCESJI™ to wszechstronne i nowoczesne podejście do procesu sukcesyjnego, bazujące na połączeniu wielu dziedzin nauki. Efektem precyzyjnego wykorzystania wyników naukowych badań jest trwałe i skuteczne zabezpieczenie przedsiębiorstw na wiele pokoleń. Uszanowanie starego podejścia do Sukcesji i tego, co jest w nim dobre, pełni wprawdzie ważną rolę w skuteczności procesów, jednakże nowe podejście wykracza daleko poza mocno ograniczone konwencjonalne ujęcie Sukcesji. Podczas gdy przedsiębiorca uważa za swój sukces kontynuację firmy już do drugiego pokolenia, BIOLOGIKA SUKCESJI™ podpowiada, jak można trwale zrealizować ten cel, na wiele pokoleń do przodu i cieszyć się zdrowiem oraz owocami swojej pracy bezterminowo. Trwała Sukcesja powinna być oparta o prawdę, znajomość dynamiki relacji osobistych członków rodziny i Interesariuszy oraz o ich przekonania. To proces, który NIGDY się nie kończy. Dzięki takiemu podejściu, szerokopasmowe wsparcie dla biznesu ma pozytywny wymiar społeczny, ekonomiczny i narodowy.

Jakie są najważniejsze korzyści z przeprowadzenia Sukcesji?

Korzyści płynące dla Nestora to przede wszystkim zabezpieczenie firmy oraz zapewnienie rodzinie i sobie bezpieczeństwa, uwzględniając kulturę organizacyjną oraz uwarunkowania rodzinne. Korzystna dla Sukcesorów jest przewidywalność procesów biznesowych z uszanowaniem decyzji członków rodziny, kontrahentów, dostawców i odbiorców, bowiem każdy z nich jest szczególnym ogniwem SUKCESJI. Kolejną korzyścią jest również świadome przyjęcie oraz uporządkowanie firmy. Ostateczną korzyścią procesu sukcesyjnego powinno być, poprzedzone stosownymi wdrożeniami, utworzenie Fundacji Rodzinnej.

Czy Sukcesja jest kosztowna?

Odpowiadając nieco przewrotnie – TAK. Może kosztować 100% majątku, zdrowia, wysiłku i lat poświęceń przedsiębiorcy. Brak planu sukcesyjnego, który przewiduje prawidłowy transfer pokoleniowy wiedzy, władzy i własności, zwyczajnie może doprowadzić do zakończenia działalności. W najlepszym wypadku, pod warunkiem że przedsiębiorca przygotuje bazowy plan działań, może mu się udać sprzedać przedsiębiorstwo z zyskiem. Jak pokazują statystyki, udaje się to nielicznym. Powodów jest wiele.

Odpowiadając wprost – NIE. Stać na nią prawie każdą rodzinną firmę z sektora MŚP. Każda usługa jest wyceniana indywidualnie. Koszt procesu zależy od poziomu skomplikowania sytuacji rodzinnej, majątkowej, własnościowej i wielu innych zmiennych. Koszt usługi Raportu Nestora i powołania Fundacji Rodzinnej zawsze jest określany indywidualnie, przy wstępnej wycenie.

Kiedy najlepiej zacząć proces Sukcesji?

Dzisiaj.

Zacznij od edukacji. Właściwa edukacja i dostęp do najlepszej wiedzy, to dzisiaj olbrzymia przewaga konkurencyjna. Ponieważ do tej pory na rynku najczęściej pojawiały się pozycje książkowe pisane dość hermetycznym i niezrozumiałym językiem, BIOLOGIKA SUKCESJI™ może zadowolić znacznie szersze grono czytelników.

Kim jest Doradca Sukcesyjny?

Doradca Sukcesyjny to człowiek, który chroni przedsiębiorcę, nawet przed nim samym, ponieważ myśląc perspektywicznie, przewiduje przyszłość firmy i właśnie w imię przyszłości zarządza jej teraźniejszością. Zanim doradca opracuje Raport Nestora, zada kilkadziesiąt ważnych pytań i uwzględni bezpieczeństwo Interesariuszy. Na tej podstawie określi przyszłe scenariusze, czasem nieprawdopodobne. Przygotowanie i pokazanie dzieciom oraz wspólnikom testamentu biznesowego, czyli instrukcji i wytycznych dotyczących obszaru przedsiębiorstwa, jest prawdziwym egzaminem z rodzicielstwa, solidarności i zaufania w biznesie.

Doradca Sukcesyjny jest niezależnym moderatorem i mentorem, ponieważ przywodzi protagonistów do rozumu. Jest spowalniaczem, gdyż czas jest sprzymierzeńcem procesu. A kiedy trzeba jest rozjemcą lub sędzią. Stoi z boku, jak arbiter. Jego znajomość ludzkiego serca czyni z niego mędrca. We współpracy z najlepszymi kancelariami prawnymi, doradcami podatkowymi, notariuszami i specjalistami innych dziedzin, Doradca Sukcesyjny koordynuje sekwencyjnie działania, zmierzające do ochrony majątku prywatnego i biznesowego. Dzięki temu Doradca Sukcesyjny ogranicza czas, który przedsiębiorca musiałby przeznaczyć na oddzielne spotkania z każdym ekspertem. Czas to pieniądz.

Czy Sezony BIOLOGIKI SUKCESJI są ze sobą powiązane? Czy mogę przeczytać jeden wybrany sezon?

Wszystkie sezony BIOLOGIKA SUKCESJI™ połączone są ze sobą pewną formą sekwencji, odnoszą się do siebie i uzupełniają. W rozwijaniu tematu SUKCESJI autor stosuje zabieg pisarsko-edukacyjny „od ogółu do szczegółu”, z tego powodu czytanie poszczególnych sezonów po kolei może przynieść czytelnikowi więcej korzyści, niż wyrywkowa analiza przypadku. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby przeczytać wybrany sezon jako osobną książkę. Jeśli sporo czasu spędzasz w aucie, koniecznie zamów książkę w formie audiobooka, aby w ten sposób wykorzystać energię czasu.

O autorze

Paweł Piotr Nowak jest pomysłodawcą, założycielem i ojcem nurtu naukowego oraz właścicielem znaku towarowego BIOLOGIKA SUKCESJI™. Senior Dyrektor Krajowy OVB Allfinanz Polska, Senior doradca sukcesyjny oraz Prezes Krajowej Izby Doradców Sukcesyjnych (KIDS). Jest ambasadorem Fundacji Świat Pieniądza. Autor książek pt. „Zanim osiągniesz sukces”, „Przewodnik Sukcesyjny” oraz wielu publikacji w tematyce skutecznego transferu pokoleniowego.

Oni już przeczytali I sezon

Łukasz i Natalia Smolarscy

Biznes Misja
„Biologika Sukcesji” Pawła Piotra Nowaka jest zbiorem wieloletnich praktyk, związanych z sukcesją pokoleniową jako aktualnym zjawiskiem społecznym. U autora widać pasję, misję
zmieniania świata na lepszy i chęć pomocy firmom. Książka ta wpłynęła znacząco na nasz światopogląd. Zachęciła nas do refleksji, dzięki czemu inaczej patrzymy na firmę i rodzinę. Wszyscy obecnie dużo pracujemy, przez co zapominamy o najważniejszych wartościach. Potem dziwimy się, że dzieci nie chcą kontynuować naszego dzieła. Ale jak mają to robić, skoro my nie mieliśmy dla nich czasu? Książka zawiera wiele konkretnych działań do zastosowania, ale też udziela cennych wskazówek, jak sprawić, by cała rodzina była zaangażowana w naszą misję, w firmę, i byśmy mogli zgodnie wychowywać naszych następców. Z wielu kwestii nie zdawaliśmy sobie sprawy – jak choćby z tego, w jaki sposób zabezpieczyć cały majątek na wszelkie ewentualności. Polecamy każdemu przedsiębiorcy tę książkę i myślimy, że powinna być obowiązkowa podczas zakładania własnego biznesu, aby wiedzieć jak krok po kroku budować swoje przedsiębiorstwo, by potem odcinać kupony i widzieć jak nasze dzieci kontynuują biznes, i rozwijają go. Pamiętajmy o tym, że nie samą pracą żyje człowiek, i że nie powinniśmy za wszelką cenę dążyć do sukcesu finansowego, kosztem innych obszarów życia. Dobry biznes, to również dobre relacje rodzinne, przyjacielskie, ale i rozwój duchowy, fizyczny i jeszcze wiele innych... Ale na to potrzebny jest czas, niekiedy spojrzenie z boku. Warto wiedzieć, bo czasem mając szczęście w zasięgu ręki, nie doceniamy tego. Potem okazuje się, że to, co naprawdę było dla nas wartością i szczęściem, odeszło w niepamięć. Rekomenduję z całego serca! Sprawy, jak choćby z tego w jaki sposób zabezpieczyć cały majątek na wszelkie ewentualności. Polecam każdemu przedsiębiorcy i myślę, że ta książka powinna być obowiązkowa podczas zakładania swojego biznesu aby będąc już w firmie, wiedzieć jak krok po kroku budować naszą firmę tak, aby potem odcinać kupony i widzieć jak nasze dzieci kontynuują biznes i go rozwijają. Pamiętajmy o tym, że nie samą pracą żyje człowiek i że nie powinniśmy za wszelką cenę dążyć do pieniędzy kosztem innych obszarów życia. Dobry biznes to też dobre relacje zarówno rodzinne, przyjacielskie ale i duchowość, sport i jeszcze wiele innych... Na to potrzebny jest czas, czasem spojrzenie z boku. Warto to wiedzieć, bo czasami mając szczęście obok, nie doceniamy go a potem okazuje się, że to co naprawdę było dla nas wartością i szczęściem odeszło w niepamięć. Rekomenduje z całego serca.
Rozwiń

Krzysztof Pawłowski

Założyciel Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu oraz Wyższej Szkoły Biznesu w Tarnowie
SUKCESJA POKOLENIOWA w końcu wraca do natury!
Credo Pawła Piotra Nowaka to: „Zostawiamy po sobie coś więcej niż tylko majątek”. A co Ty możesz po sobie pozostawić?
Doświadczenie zawarte w najnowszej książce BIOLOGIKA SUKCESJI - „INTER VIVOS & MORTIS CAUSA”, to nieoceniona mapa dla przedsiębiorców rodzinnego biznesu w Polsce i w krajach byłego bloku wschodniego, którzy stoją przed wyzwaniem przekazania swojej firmy następnemu i kolejnemu pokoleniu. Autor, który jest wykładowcą nowego kierunku studiów podyplomowych WSB-NLU,
prowadzi czytelnika przez skomplikowany proces sukcesji, odkrywając w niezwykle przyjazny sposób, tajniki udanego dziedziczenia oraz transferu wiedzy, władzy i własności (3W).
Poznawanie świata sukcesji pokoleniowej od strony jej natury może dostarczyć przedsiębiorcom cennych wskazówek, uniwersalnych perspektyw i inspiracji, które pomogą w lepszym zarządzaniu
firmą i rozważaniu kwestii sukcesji w długofalowej perspektywie.

Największą wartością dla czytelnika może być poznanie przyczyn i poznanie odpowiedzi na pytania, które są fundamentalną i pierwszą z trzech tez BIOLOGIKI SUKCESJI™: „Dlaczego dzieci nie chcą w większości kontynuować dzieła ojców, matek i dlaczego nadzieja jest we wnukach”. To „odkrycie” jest i będzie przełomem w ich podejściu do transferu pokoleniowego przez następne dziesięciolecia!
Rozwiń

Eliza

ebooknijto.com.pl
Zarządzanie czasem, komunikacją, ustalanie priorytetów jest kluczowe zarówno w biznesie, jak i w wychowaniu dzieci. A dzięki książce "Biologika Sukcesji" całkowicie zmienia się podejście do prowadzenia biznesu i wychowywania dzieci.
Autor przedstawia kompleksowo proces sukcesji w sposób niekonwencjonalny, ale
umożliwiający dogłębne zrozumienie tematu, uwzględniając także jej biologiczne
uwarunkowania. Alegorie do świata zwierząt to dodatkowy atut.
Książkę czyta się dobrze, w bardzo przystępny sposób tłumaczy temat, co pozwala zrozumieć złożoność procesu sukcesji. W moich oczach jest to świetna, mądra i inspirująca książka. Powinien ją przeczytać każdy, kto chce mieć jeszcze większą świadomość. Pozwala spojrzeć na własne życie z zupełnie innej perspektywy. Na pewno zmusza do refleksji i jest lekturą do studiowania. Dodatkowo jest przepięknie wydana, a papier wręcz wyrafinowany. To takie małe dzieło sztuki i cudownie będzie mieć na półce wszystkie 10 części. W "Biologika sukcesji" Paweł Piotr Nowak otwiera drzwi do głębokiego zrozumienia procesu sukcesji, co czyni tę książkę cennym zasobem zarówno dla przedsiębiorców rodzinnych, jak i osób pragnących zgłębić zawiłości tego fenomenu. Autor nie tylko dostarcza bogatych, praktycznych wskazówek, ale też rzuca światło na istotę przekazywania wartości i odpowiedzialności w kontekście rodzin i biznesu. To więcej niż poradnik – to kompendium wiedzy życiowej, które inspiruje do przemyśleń i aktywnego kształtowania własnego środowiska, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej.
Rozwiń

Agata Zahuta

Wydawnictwo Agazah
Otaczający nas świat jest pełen wyzwań, które stawia przed nami życie. Dążenie do sukcesu jest nieodłącznym elementem cywilizacyjnego postępu, a pytania typu: „Jak osiągnąć sukces?” lub „Czy jestem na właściwej drodze, by rodzinny dorobek pokoleniowy przetrwał?” - często towarzyszą nam w tej przestrzeni. Książka autorstwa Pawła Nowaka BIOLOGIKA SUKCESJI, to doskonały przewodnik po wnętrzu duchowym człowieka, pokazujący, ile w naszym życiu zależy od samopoznania. Najważniejszą cechą tej publikacji jest uświadomienie nam, że posiadamy zdolności do osiągania wyznaczonych celów. Autor otwiera czytelnikowi szerokie wrota do mądrości na temat wewnętrznego spadku pokoleniowego, który dziedziczymy po przodkach i przekazujemy naszym potomkom. Niestety, często jest on nieświadomą przeszkodą w osiąganiu naszych zamierzeń. Taka introspekcja pomaga ustalić konkretne cele i kierunki, którymi należy podążać. Obszar duchowy został doskonale wkomponowany w tło transferu pokoleniowego. Dzięki temu książka jest „lekka”. Autor eksponuje wielkie znaczenie samodyscypliny i regularności w dążeniu do tzw. przychylności losu. Często czerpie z życia znanych osobistości, przedsiębiorców i „ludzi sukcesu”, aby zilustrować swoje punkty widzenia. Podsumowując - BIOLOGIKA SUKCESJI, to znakomita publikacja o dążeniu do wyznaczonego celu, którym jest kontynuacja. To źródło cennych wskazówek, inspiracji i motywacji. Ale Nowak nie tylko motywuje swoich czytelników, także oferuje praktyczne i wartościowe spostrzeżenia na temat sukcesji pokoleniowej. Przypomina nam, że „zwycięstwo”, to nie tylko cel, ale także wędrówka, która może być źródłem nieustającej satysfakcji i rozwoju. Pokazuje również, jak ważnym czynnikiem jest współdziałanie z najbliższymi, mentorami i współpracownikami na drodze do „pomyślnego biegu rzeczy”. Nikt nie osiąga sukcesu samodzielnie. Pomyślność i spełnienie nie jest jednorazowym osiągnięciem, ale procesem, który kształtuje ludzką osobowość i przekształca nas w „lepsze wersje” siebie.
Rozwiń

Jakub Broński

BIOLOGIKA SUKCESJI Sezon 2 Inter Vivos & Mortis Causa to potrzebne poszerzenie i zgłębienie zagadnień z zakresu procesu sukcesji, do których świetnym wprowadzeniem był pierwszy sezon serii. Książka bez wątpienia stanowi kolejną, uzupełniającą i rzetelną odpowiedź na ciągle wzrastające zainteresowanie tematyką odpowiedniego planowania i świadomego przekazania swojego biznesu, zapewnienia ciągłości działalności i jej rozwoju, czyli innymi słowy zorientowanej i przemyślanej sukcesji. Sezon 2 to analiza wątków i zagadnień z zakresu sukcesji z uwzględnieniem nie tylko aspektów psychologicznych, rozwojowych i interpersonalnych, ale także rozpoczęcie przekazywania wiedzy z
dziedzin takich jak prawo, podatki i finanse, co w połączeniu z prezentowanym przez autora
nowatorskim podejściem do tematu, tworzą całość, która już teraz, wciąż jeszcze na początku cyklu, zaczyna stanowić pozycję kompleksową i wszechstronną, której do tej pory brakowało. Z całego cyklu dowiesz się, jak zaplanować przyszłość swojego przedsiębiorstwa, minimalizując ryzyko i konflikty, jednocześnie budując trwałe dziedzictwo, a ta część przybliży Cię do zdobycia tej wiedzy.
Rozwiń

Iwona Bartel

Poznań, Polska
Autor ma bardzo dużą wiedzę z takich dziedzin jak np. Biologia, epigenetyka, psychologia czy prawo, o których nie miałam pojęcia ile mają wspólnego z sukcesją. Czytając tą książkę nie mogłam się doczekać czego jeszcze się dowiem. Teraz jestem zawiedziona, bo tą skończyłam i muszę cierpliwie doczekać się kolejnego tomu. Tak jak Pan Paweł napisał, to nie jest książka do przeczytania ale do czytania i do korzystania z niej. Na pewno będę do każdego tomu wracała nie raz. Tematem sukcesji interesowałam się wcześniej i zagłębiając się coraz bardziej w książkę wiedziałam, że sukcesja to jest to co czym chciałabym zajmować się zawodowo. Każdy kolejny rozdział utwierdzał mnie coraz mocniej w podjętej na początku lektury decyzji. Jest to temat ważny dla każdego przedsiębiorcy. Jak było napisane, nie każdy się zdecyduje lub nie jest w tej chwili gotowy, żeby podejść do tematu. Natomiast każdy powinien się spotkać z doradcą sukcesyjnym. Dlatego ukończyłam certyfikowany kurs mentorski i pragnę zostać mentorką i doradcą sukcesyjnym w jednym.
Rozwiń

Bartosz Bulanda

„Książka o tytule Biologika Sukcesji jest niezwykle intrygującą ale także inspirującą pozycją.
Pan Paweł w swojej książce porusza tematykę Polskiej gospodarki i przedsiębiorców na których owa gospodarka stoi. Drugą stroną jest wiedza w tematach biologicznych jak psychobiologia, biologika, imprinting genomowy, triady i lojalności rodowe. Na pierwszy rzut oka tematyka niezwykle od siebie odległa a jednak Pan Paweł przedstawia, że są to tematy bardzo ściśle ze sobą powiązane. Trudne zagadnienia z dziedziny nauki autor przedstawia w niezwykle prosty i przystępny dla każdego sposób, przez co doprowadza czytelnika do przemyśleń lub wniosków na temat własnego życia lub biznesu (najczęściej jedno i drugie).
Owa lektura mnie osobiście ukierunkowała na inne tory myślowe i uświadomiła dlaczego w
mojej pracy i biznesie mierzę się z takimi, a nie innymi wyzwaniami/problemami. W inny sposób popatrzyłem również na moją rolę jako przyszłego ojca i męża. Odpowiedzialne
podejście do wspomnianych (najważniejszych życiowych) ról, może mieć ogromny wpływ na
ilość odczuwanego szczęścia przez nas i najbliższych w kolejnych latach a nawet reszcie życia. Książka skłoniła mnie abym przyjrzał się przeszłości mojej jak i całej rodziny, ŚWIADOMIE zapanował nad teraźniejszością przez co miał wpływ na przyszłość. Uważam, że przeczytanie tej książki wiąże się z podjęciem pracy nad sobą jako człowiekiem, rodzicem czy przedsiębiorcą, co nie jest łatwe ale mam nadzieje warte wysiłku.
Każdy czytający znajdzie tam coś dla siebie, każdego też zawarta treść dotknie w inny sposób. Swoje wnioski z tej lektury wyniosłem i wiem że jest to książka do której należy wracać i odnajdywać w niej nowe treści. Osobiście nie mogę się doczekać kolejnego sezonu BIOLOGIKI SUKCESJI...”
Rozwiń

Daniel Kulig

Ełk, Polska
Po przeczytaniu "Biologiki sukcesji" Pawła Piotra Nowaka miałem nieodparte wrażenie, że znam autora od dawna. Czułem jego obecność i bliskość w każdym słowie, co wywarło na mnie głębokie piętno. Autobiograficzna szczerość Nowaka poruszyła mnie do tego stopnia, że zdałem sobie sprawę z licznych podobieństw łączących nasze życiowe drogi. Książka nie tylko uświadomiła mi wiele aspektów dotyczących sukcesji w życiu, ale również wpłynęła na moje codzienne zachowania. Zawarta w niej mądrość skłoniła mnie na przykład, do refleksji nad własnym podejściem do jazdy samochodem. Teraz jeżdżę spokojniej, delektując się każdą chwilą spędzoną za kierownicą, zamiast pędzić nie zauważając otaczającego świata. Zaczynam dostrzegać rzeczy, które wcześniej umykały mojej uwadze w pośpiechu codziennego życia. "Biologika sukcesji" to przypomnienie, że aby naprawdę wziąć udział w sukcesji, czyli przetrwaniu i kontynuacji oraz cieszyć się każdym momentem, trzeba najpierw żyć pełnią życia. To pozycja, której lektura przynosi prawdziwą przemianę.
Rozwiń

Daniel Muller

Krosno, Polska
Po otrzymaniu drugiego daru życia po zawale i przejściu NDE (near deadt experience) szukałem na nowo inspiracji do egzystencji w nowej niełatwej rzeczywistości „po kolejnych narodzinach”. Na mojej drodze pojawiło się wiele publikacji, lecz tylko dzieło autora Pana Pawła Piotra Nowaka pt: "Biologika Sukcesji" zrobiła na mnie ogromne wrażenie pod kątem przedłożenia przede mną spraw istotnych, niełatwych do wykonania. Po przeczytaniu tej pozycji zmieniłem diametralnie spojrzenie na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Kwestie poruszone w publikacji, o których nieliczni przedsiębiorcy ale również rodzice, myślą w natłoku spraw życia codziennego, zostały przedstawione w sposób przystępny dla każdego. Publikacja jest drogowskazem dla przedsiębiorcy, aby jego dzieło nie tylko trwało tu i teraz, ale przede wszystkim było dziełem przekazywanym z pokolenia na pokolenie.
Umarłem. Zostałem odratowany. Żyję. W moim życiu, słowo sukcesja i kontynuacja jest inne, niż dla Ciebie.
Rozwiń

Piotr Pierzkiewicz

Krosno, Polska
Długo zastanawiałem się nad tym, co napisać o tej książce, autorstwa Pawła Piotra Nowaka. Uwierzcie mi, nie jest to proste, gdyż nie ma ona słabych stron. Wiem na pewno, że jeśli jesteś gotowa/wy przenieść się w świat sukcesji pokoleniowej, opartej o przedmiot, z którego nie wiem co miałeś w szkole czyli BIOLOGIĘ, to nie zwlekaj tylko bierz się za czytanie i to nie raz, gdyż zapewniam Cię, że za każdym razem znajdziesz coś nowego. Ja czytając pierwszy sezon dowiedziałem się, że sukcesja pokoleniowa to transfer wiedzy, władzy i własności, a biologia i ŚWIADOMOŚĆ ma kluczowe znaczenie do jej prawidłowości i trwałości. Dowiedziałem się, że mówienie „nie mam czasu” to zbrodnia dokonana na sobie i rodzinie, a szczególnie na dzieciach, gdzie gorsze jest tylko mówienie „nie mam pieniędzy”. Dowiedziałem się jak ważny jest okres przed poczęciem, samo poczęcie, ciąża, akt narodzin i okres 0-7 w życiu naszych dzieci i jaki ma to gigantyczny wpływ na sukcesję pokoleniową. Dowiedziałem się, co to są koluzje i imprinting genomowy. Dowiedziałem się, jaką rolę odgrywają kobiety i mężczyźni w sukcesji. Dowiedziałem się, czym jest lojalność rodowa oraz co to jest przekaz intergeneracyjny i transgeneracyjny. Dowiedziałem się, czym jest terytorium dla Nestora i jak może się skończyć jego utrata. Dowiedziałem się jak ważna jest komunikacja i jaki ma wpływ na relacje w domu czy firmie. Generalnie ta książka fascynuje i inspiruje. Mnie zainspirowała do zmiany, która się u we mnie dokonała i rozpocząłem nowy rozdział swojej transformacji. Zachęcam Was do lektury po której zapewne nic już nie
będzie takie samo.
Rozwiń

Aleksander Rębacz

Zapewne spotkaliśmy się z wieloma definicjami sukcesji i jej znaczeniu w ciągłości firm czy dobrze prosperujących biznesów rodzinnych. Namacalnym dowodem jak ważne jest
dokonanie/przeprowadzenie we właściwym czasie prawidłowej sukcesji oraz to jak bardzo rzutuje ona na przyszłość firm, rodzinnych biznesów jest pszczela rodzina. Pszczoły wiedzione instynktem przetrwania przekazują od wieków następnym pokoleniom pszczół niezmienną formułę/recepturę budowania plastra pszczelego warunkującego ich przetrwanie teraz i w przyszłości. Z zegarmistrzowską precyzją i aptekarskim wyważeniem budują komórki w oparciu o sześciokąt foremny. Człowiek bez użycia cyrkla i linijki nie jest w stanie narysować tej figury geometrycznej, a pszczoły w ciemnościach ula tworzą ją z dokładnością ludzkiego włosa. Brak przeprowadzenia prawidłowej sukcesji – przekazania tych wytycznych skazałoby rodzinę pszczelą na unicestwienie. Późno nam szukać bardziej przekonywujących dowodów na zasadność sukcesji.
Rozwiń

Łukasz Kulpa

Jako początkującemu przedsiębiorcy – przysporzyła mi kolejnego bólu głowy. Czytałem ją w różnych sytuacjach – w pociągu, na przystanku, w biegu. Miałem okazję przyglądać się jak reagowali młodzi ludzie na jej treść. Bez ,,ściemy’’ – wierzę, że największym beneficjentem tej wiedzy będą dopiero następne pokolenia. Jednak, by się to wydarzyło, potrzebna jest odwaga, żeby śmiało sięgnąć po tę lekturę.
Rozwiń

Jadwiga Finkelsztajn Osińska

Zielonka, Polska
Wiosna 2023 była dla mnie czasem wyjątkowym, czasem przemyśleń jak pokierować firmą. W która stronę ma zmierzać mój biznes gdy siły opadają a miłość do zawodu i pasja, na szali z trudem dnia codziennego, zdaje się że przechyla w dół. Doradca sukcesyjny zjawił się bez zapowiedzi swojej wizyty właśnie w tamtym czasie. Już na pierwszym spotkaniu zaciekawił mnie sposób w jaki został mi naświetlony temat Sukcesji pokoleniowej. Kolejnym etapem było zaproszenie na bardzo ciekawą konferencję, na której Pan Paweł Piotr Nowak w bardzo dostępny sposób przedstawiał wiedzę i bolesną prawdę o sytuacji firm, krok po kroku omawiając plan wdrożenia. Argumentował swoje kluczowe tezy, opierając się o psychologię i biologikę sukcesji. Ciekawie zaczyna się to łączyć w całość, choć dalej jest trudne i bolesne. To tam kupiłam swój egzemplarz książki. Książkę BIOLOGIKA SUKCESJI Sezon 1 - Świadomość przeczytałam z ogromnym zaciekawieniem. Od dawna interesuje mnie poszerzona psychologia. Przekaz autora jest jasny, pogłębiający wątki o których istnieniu nie miałam pojęcia. Z treści książki wynikło też, że jestem w idealnym czasie 4 lata przed emeryturą, żeby zrobić porządki i przygotować plan na dalsze działanie w mojej firmie TOP BIS Przedsiębiorstwo produkujące odzież dla kobiet. Wzmocniona wiedzą i mądrością – działam! Zależy mi na wszelkim dobru, które służy drugiemu człowiekowi i Polsce. Mam już pomysł na prezenty świąteczne dla swojej rodziny. W mojej ocenie to bardzo pomocna publikacja.
Polecam.
Rozwiń

Zabezpieczenie
firmy na lata.

Dowiedz się jak uporządkować sytuację firmy 
i relacje w rodzinie.
Kup pierwszy sezon